– Lova skal hindra diskriminering. Det er ikkje ein kommune si oppgåve å prøva å oppdra trussamfunn

Stortingskandidat Hadle Bjuland (KrF) ber Klepp-politikarane om å la den ferske lova om trus- og livssynssamfunn vera grunnlaget for kva lag og organisasjonar som kan få pengestøtte.