I en pressemelding oppgir strømselskapet selv høye kraftpriser, økt produksjon av vannkraft, god vekst av telekommunikasjons-kunder og god underliggende drift som noe av årsaken til de pene tallene.

– Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet bidrar også positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Som i fjor

Til tross for det gode resultatet, foreslår styret å legge utbetalingene til eierkommunene omtrent på samme nivå som året før. Styret foreslår å betale ut 650 millioner kroner, 20 millioner kroner mer enn i fjor. I pressemeldingen viser Lyse til at firmaet har en langsiktig utbyttepolitikk der overskudd fra gode år holdes igjen for å sikre at eierne kan få utbytte også i år med lavere inntjening.

«Det gode resultatet i 2021 gjør det mulig for Lyse å opprettholde utbyttet i tråd med opprinnelig utbytteprognose og eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid,» heter det i pressemeldingen.

I tillegg mottok eierkommunene i fjor 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Den totale utbetalingen fra Lyse til kommunene blir dermed totalt 794 millioner kroner.

Dette er fordelingen kommunene foreslår:

KommuneUtbetaling

Stavanger kommune

363 091 794

Sandnes kommune

155 057 305

Sola kommune

69 395 110

Time kommune

46 300 456

Klepp kommune

33 574 182

Hå kommune

30 049 250

Randaberg kommune

26 032 098

Eigersund kommune

23 428 094

Strand kommune

20 101 638

Hjelmeland kommune

7 891 401

Gjesdal kommune

7 407 120

Lund kommune

5 660 532

Bjerkreim kommune

4 064 786

Kvitsøy kommune

1 849 795