For 14 månader sidan opna nye M44. Slik har det gått

Aktørane i den nye delen av M44 klarer seg, men håper på eit tettare samliv med resten av senteret.