Ma­ri­an­ne fra Bry­ne har brukt fem år på å fors­ke på barn i bar­ne­ha­gen – her er hen­nes funn

De voks­ne do­mi­ne­rer ak­ti­vi­te­ter i bar­ne­ha­gen. Det kan gjø­re det van­ske­li­ge­re for bar­na å del­ta i fel­les­ska­pet, vi­ser forsk­nin­gen til Ma­ri­an­ne Ree.