Møtet som demonstrantane skal samlast til, blir halde på Hotell Jæren på ettermiddagstid onsdag 1. juni.

– Me har ikkje oversyn over kor mange som kjem. Men me oppmodar flest mogleg til å koma, seier Guro Bjånes, styremedlem i Vern Kvernaland.

– For å driva vekkelse

Det er næringsorganisasjonen Treffpunkt Jæren som inviterer til møtet med tittelen «Dette skjer med Kalberg».

Vern Kvernaland skriv mellom anna dette på Facebook-sida si: «Med overskrifta «Dette skjer med Kalberg» har dei invitert eit topptungt panel til å driva vekkelse for eit gigantprosjekt som stampar i motbør, i ei verd full av kriser. For, kor lurt er det eigentleg å byggja ned matjord i ei tid der me står framfor ei internasjonal matkrise, og me må auka sjølvforsyninga vår kraftig.»

Markeringa skal føregå ved at deltakarane held banner der bodskapen er at Kalberg-området ikkje må byggjast ut.

Guro Bjånes, som er styremedlem i Vern Kvernaland, seier at ho også skal delta på møtet på hotellet.

– Eg skal vera Vern Kvernaland sin representant, og me ønskjer å få med oss det som på dette møtet, seier Bjånes.

Næringsministeren deltek

Seks menn og ei kvinne er innleiarar på møtet på hotellet. Dei sju i panelet er følgjande:

  • Fylkesordførar Marianne Chesak (Ap)
  • Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
  • Eimund Nygård, konsernsjef for Lyse-konsernet og administrerande direktør i morselskapet Lyse AS
  • Jone Wiig, grønsakbonde og dagleg leiar ved Jone Wiig gartneri AS
  • Ståle Kyllingstad, gründer, investor og oljeservice-topp
  • Per Haarr, styreleiar i Kalberg Utvikling AS
  • Tor Kristian Gyland, administrerande direktør i Green Mountain.