– Mange bilister bruker veien akkurat som før og gir blaffen i forbudsskiltene

Av

Reidar B. Thu snakker på vegne av beboere i Tubakken og Postvegen når han skildrer gjentatte hendelser hvor forbudsskilt i området blir oversett.