Mange firma varslar nå at tidsfristar kan bli brotne

Alle avtalar mellom firma og byggherre har ein klausul som gjer at avtalen kan brytast i heilt spesielle høve. Nå renn det inn med varsel til byggherrar.