Mannen ble dømt for å ha oppbevart drøyt 59 gram med cannabis hjemme hos seg selv sommeren 2020. Det kvalifiserer i seg selv til betinget fengsel i rundt 18 dager, mener Sør-Rogaland tingrett i den ferske dommen som ble avsagt mandag morgen.

Men siden det tok så lang tid før saken kom for retten, vurderte retten å gi en mildere straff: en bot.

Da ga jærbuen, som er under behandling etter langvarig rusmisbruk, beskjed om at en bot ville ramme ham hardere enn en betinget fengselsstraff.

– Retten utmåler derfor betinget fengsel, heter det i dommen.

For at den dømte skal få strafferabatt for den lange saksbehandlingstiden, ble dommen satt til 14 dagers betinget fengsel.