Regjeringa vil bli representert i bisettinga til Maren Ueland

Av

Bryne-kvinna blir bisett frå Time kyrkje 21. januar.