Høg temperatur om «oljå», deltid og mellombelse tilsetjingar

Av

Stort engasjement blant dei lokale stortingskandidatane.