– Det har vore overveldande!

Av

To ferske, jærske stortingsrepresentantar blir sentrale i komande stortingsdebattar om det norske arbeidslivet. Einige er dei ikkje.