Mariann Svanes i Sivilforsvaret: – Eg har ei fortid i helsevesenet og hugsar svineinfluensaen, men dette er ein ny situasjon. 

Mariann Svanes, distriktssjef i Rogaland sivilforsvarsdistrikt, har travle dagar.