Alan har ein draum om Nærbø: Neste veke opnar han luka til eit nytt tilbod

Torsdag vart søknaden godkjent. Åtte dagar etter vil Alan Ali tilby mat frå matvogna si på Nærbø torg.