– Vi ber alle om å la syke eller døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, er seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr sin klare beskjed.

Det har den siste tiden blitt funnet flere døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa - fra Rogaland i sør, til Finnmark i nord.

Blant annet på Borestranda er det den siste tiden observert flere døde fugler. Og selv om fugleinfluensa sjelden smitter fra fugl til menneske, oppfordrer Mattilsynet befolkningen om å følge føre-var-prinsippet.

– Hvis du finner syke eller døde fugler, ber vi deg om å varsle Mattilsynet på epost eller telefon, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut og ta prøver, skriver de i en pressemelding.

Har du vært i kontakt med en syk eller død fugl, og videre opplever influensasymptomer i løpet av de neste ti dagene, oppfordrer Mattilsynet deg til å kontakte fastlegen.

Videre frarådes det å mate ville fugler i parker og ved innsjøer.

– Dette fører til at fuglene samles på små områder, og lettere sprer smitte. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår. Der kan man fortsatt mate fugler, siden de allikevel samles slike steder står det i pressemeldingen.

Det påpekes også at fugleinfluensa blant ville fugler mest sannsynlig er en ny normaltilstand i Norge nå. Det gjør at vi må være mer påpasselige, skriver Mattilsynet.

– Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, avslutter Jahr.

Jærbladet har fått flere tips om døde fugler i distriktet. Deriblant ved Borestranda, Orrestranda, Brusandstranda, Refsnes og Solastranda.