Mattilsynet opphever de fleste restriksjonene som ble innført etter at det i november ble påvist høypatogen fugleinfluensa på verpehøns på to nabogårder i Klepp. Det er fortsatt portforbud og jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding julaften.

Mattilsynet innførte raskt soner med restriksjoner rundt de to gårdene med fugleinfluensa, for å forebygge at smitten spredde seg.

– Tiltakene vi innførte har vært inngripende, men helt nødvendige for å hindre videre smitte. For alle fjørfeholdere i området og andre involverte, har det vært krevende. Innsatsen som har blitt lagt ned fra en samlet næring og Mattilsynet har vært stor, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet har i tett og godt samarbeid med fjørfenæringen hindret nye utbrudd i Rogaland.

– Etter seks uker uten nye påvisninger, og etter tilsyn med fjørfehold, overvåkning og en rekke andre tiltak, kan sonene endelig oppheves, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet skriver i pressemeldingen at dette har vært, og er fortsatt, en alvorlig situasjon for den kommersielle fjørfeproduksjonen og de som har fugl som hobby i denne delen av Rogaland og potensielt for resten av landet.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Det er fortsatt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap og jaktforbud på fugl i 15 kommuner i Rogaland.

– Dette opprettholdes fordi det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler flere ganger i området denne høsten. Mulighet for smitte fra ville til tamme fugler kan derfor ikke utelukkes, men forhåpentligvis kan begge forbudene oppheves i begynnelsen av januar, sier Godal.