Tirsdag leverte KPMG en granskingsrapport om Mattilsynet som avdekker utfordringer med organisering og styring av tilsynsarbeid. Det melder Mattilsynet i en pressemelding.

– Granskingen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, uttaler Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Hun karakteriserer funnene for svært alvorlige, og sier at de må forbedre måten de jobber på.

Godal tiltrådte i jobben 18. november, og kan ikke si hvorfor Mattilsynet har havnet i denne situasjonen.

De vil nå sette i gang følgende tiltak:

  • Få til bedre dialog og kommunikasjon på tilsyn og med næringene mer generelt.
  • Iverksette tiltak som bidrar til å gjøre regelverket mer forståelig.
  • Utføre tiltak som bedrer styring av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

– Dette er nedslående. Jeg kjente det i magen da jeg så rapporten. Etter mitt syn kan dette bli verre enn Nav-skandalen, sier politiker Margrete Dysjaland (Frp) til NRK.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier til kanalen at hun tar saken alvorlig, og har kalt inn Mattilsynet for å legge en plan. Til NRK sier Bollestad at rapporten viser at det er ulik forvaltningspraksis og ulik tilsynspraksis i de forskjellige regionene som kan skape mistillit.