– Me har sove i timen, seier fleire politikarar etter å ha stilt krav om næring rett ved Bryne skule

Politikarane vil ha ro i Gamle Hognestadvegen og varslar sentrumsplanendring.