Me må setje ein stopp for prosjektet på Kalberg

Av

Verda er i krise og landet vårt treng meir mat produsert lokalt. Då kan me ikkje øydeleggje den jorda me treng for å mette Noreg. Matjorda i Time er viktigare enn nokon sinne.