Bøn til bøndene: Arbeidskraft blir ledig på grunn av korona, vi ber om at desse arbeidstakarane får ein sjanse

Av

Kjære bonde! Dei permitterte kan bli lojal, god og arbeidsam arbeidskraft i landbruket, meiner Høgre.