Ja til fortsatt vekst og velstand i våre tettsteder! Alt annet er bakstreversk

Av

Skal Jærbanen utvides, må vi også akseptere at folk og næringsliv etablerer seg, mener Kristian Dirdal, som trekker linjer tilbake til slutten av 1800-tallet.