Ønsker bommen ved Borestranda velkommen

Ved Borestranda står dette skiltet mot Elvenes, litt bortgøymt i sanddynene. Dei fleste parkerer og går ned til stranda på Bore, der det nyleg er opna ein ny, stor parkeringsplass.

Ved Borestranda står dette skiltet mot Elvenes, litt bortgøymt i sanddynene. Dei fleste parkerer og går ned til stranda på Bore, der det nyleg er opna ein ny, stor parkeringsplass. Foto:

Av

- Å stenge veien for motorisert ferdsel vil uten tvil øke besøksopplevelsen for folk i tillegg til å ivareta miljøet, skriver Anders Bore i dette leserbrevet

DEL

MeiningarRøyken på bompengeslagmarken ser ut til å legge seg og vi kan endelig se konturene av det åpne jærske landskapet. Folk reiser seg fra ruinene, tørker blod og svette og feller noen tårer for de falne i slaget. Selv om det er tid for forsoning, bryting av brød og røyking av freds-tobakk, står noen rakrygget i nordavinden og stiller samme spørsmål som Michael Moore gjorde i sin dokumentar: «Where to invade next?»

Neste slag kan komme til å utspille seg ved Borestranda, nærmere bestemt på grusveien ned til elvemunningen, også kjent som Elvenes. Opptakten er et høringsnotat fra Fylkesmannen, der miljøvernavdelingen og Jæren friluftsråd vil delvis stenge veien for motorisert ferdsel. Måten de vil gjøre det på? En bom.

Jærstrendene er nasjonalt og internasjonalt kjent og er blitt såpass viktige at Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen et oppdrag om å utarbeide en egen besøksstrategi. De fleste vet at Jærstrendene er et verneområde, men få sier hvorfor. For å forstå endringer må vi også kunne historien bak vernet som ble vedtatt i sin tid.

Jæren landskapsvernområde ble fastsett som en kronprinsresolusjon 12. desember 2003, der formålet var og fortsett er: «å ta vare på det eigenarta natur- og kulturlandskapet på Jærstrendene med sine særmerkte strandtypar og dei geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske element som medverkar til å gje området eit særpreg.» Verneområdet er igjen delt inn i fuglefredning- og plantefredningsområder samt geologiske naturminner.

Så kan du jo spør det om det er så mye å verne av planter og dyr ved jærstrendene. Når vi er ute og går tur ser en jo «kun» gras, marehalm og måker. Miljøvernavdelingen gjorde en stor kartlegging i 2011 og kunne konkludere med at en rekke arter er sterkt trua samt at det er nødvendig å snu den negative trenden med tap av biologisk mangfold i området. Selv om vi ikke ser alt så betyr det ikke at det ikke finnes. Det er til syvende og sist dette mangfoldet som skal vernes som definerer turopplevelsen for folk.

Bommen ved Borestranda vil bli plassert et godt stykke etter den nye parkeringsplassen ved stranda. Og vi ønsker den velkommen!

Grusveien beveger seg gjennom landskapsvernet nesten helt ned til elvemunningen og vil med det bli en fantastisk tursti for flere brukere enn det er i dag. Problemet i dag er at den nesten er forbeholdt bilister som raser ned til elvemunningen og legger en kjempestøvsky bak seg slik at andre ikke kan gå eller sykle der. Ved å sette opp denne bommen, kan veien endelig brukes trygt av «myke trafikanter». Småbarnsfamilier kan sykle og det er endelig en mulighet å bruke barnevogn. Personer med nedsatt funksjonsevne har og en plass å gå eller bruke rullestol. Pensjonister som ønsker å gå tur, men trenger et stødig underlag kan nå bruke veien trygt.

De som allerede har en «rett» til å kjøre på denne veien vil fortsatt kunne gjøre det, men nå begrenser det seg til de får hytteeierne samt bønder som får dispensjons til å ta ut sand eller grus og andre med dispensasjon.

Høringsuttalelsen har vært oppe til politisk behandling i Klepp kommune. Innstillinga til rådmannen var å ønske bommen velkommen, men da saken skulle opp til behandling i lokal utvikling, ble anbefalingen fra utvalget at bommen ikke skulle settes opp. Utvalgsleder Arild Børge Skjæveland hadde laget et eget innspill til utvalget og mente at den kunne virke diskriminerende overfor enkelte brukergrupper som kun kan bruke bil.

I tillegg ble det av Arild Børge nevnt noe om laksefiske samt en fing som fort kan bli en hånd dersom staten får satt opp bom. Noe som vi bare noterer og kategoriserer under mappen «for mye info»

De siste årene har Klepp kommune tatt skikkelig ansvar med å bedre besøksopplevelsen for folk på Borestranda. Det er etablert en stor og god parkeringsplass med et sterkt tiltrengt (og jysele dyrt) toalettanlegg.

Å stenge veien for motorisert ferdsel vil uten tvil øke besøksopplevelsen for folk i tillegg til å ivareta miljøet. Her kan vi kombinere god helsepolitikk sammen med god miljøpolitikk: Vi kan få flere folkegrupper ut i aktivitet i et flott område. God miljøpolitikk er ikke bare plast og utslipp; det er òg å ta vare på de sårbare områdene vi har i lokalmiljøet.


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags