Kompensasjon til pelsdyrprodusenter – det er ingen skam å snu

Av

Etter vårt skjønn er det bruken av bokført verdi som gjør hele kompensasjonsordningen svært feil.