Vi må avklare hvor folkehelsehallen skal ligge og hva rett kostnad vil være

Av