Skammelig få hele faste stillinger for helsefagarbeidere i Hå

Av