Legg ikke ned Nyland barnehage

Av

For meg virker det som at politikerne ikke ser på hva som er barnets beste når de nå skal ta en avgjørelse om nedleggelse.