Reduskjon i antall domstoler er dårlig nytt for Bygde-Norge

Av