Fastlege: Faglig sett vil en felles legevakt på Jæren være den mest optimale løsningen

Av

Fastlege Anders G. Madsen skriver om legevaktsamarbeidet fra et faglig perspektiv.