Krf og folkehelseanlegg

Av

Torbjørn Hovland og Tore Bore har tilsvar til mitt leserinnlegg i Jærbladet 28. juni. Her kommer de med en rekke (bort)forklaringer og få svar.