Helsepersonell i Hå kommune bør få tilbud om 100 prosent stilling

Av