Tanker etter en valgkamp

Sara Frostadottir Sigmundsen, leiar i Time Arbeidarparti.

Sara Frostadottir Sigmundsen, leiar i Time Arbeidarparti. Foto:

Av
DEL

LesarbrevValget er over, og for meg som styreleder i Time Ap er det er tid for refleksjon og evaluering. Hvorfor gikk det som det gikk? Kunne vi gjort noe annerledes?

Som de fleste av Jærbladets lesere fikk med seg, ble det mye motbakke for Time Ap og undertegnede mot slutten av valgkampen. Noe av dette selvforskyldt, samtidig som jeg opplevde noen av beskyldningene som både urimelige og uriktige. At jeg valgte å ikke ta til motmæle i større grad enn jeg gjorde, var av respekt for aktører i valgkampen samtidig som jeg var usikker på om det ville gagne partiet og medlemmene med ytterligere støy i media. Hvorvidt det var en klok strategi vil vi nok aldri få svar på, men nå når valget er over ønsker jeg å nyansere det mediebildet som er blitt oss til del.

Det var i et leserbrev i Jærbladet 23. august den såkalte rebellen fra Kverneland rettet sterk kritikk mot meg og nominasjonsmøtet i Time Ap. Hestvaag skriver da at han gikk hjem fra nominasjonsmøtet i november med en uvirkelig følelse etter det han selv opplevde som en uryddig prosess og et kupp.

At han selv deltok på nominasjonsmøtet og ble nominert på 19. plass uten å være medlem er riktignok i strid med Aps vedtekter, men en lovnad om at han skulle melde seg inn senere samme kveld, eller så raskt som mulig, gjorde at medlemmene i møtet aksepterte nominasjonen.

Hestvaag lot det gå fire måneder før han – tross sine opplevelser fra nominasjonsmøtet - meldte seg inn. Fire måneder uten at han tok et eneste initiativ til å drøfte det han opplevde som uryddig prosess innad i partiet. Det gjorde han heller ikke etter at han ble medlem og hadde ytterligere muligheter til å uttrykke sin oppfatning.

Av grunner jeg ikke kjenner til fant han det mer formålstjenlig å gi uttrykk for sine tanker rundt dette og si hvordan han reagerer på karakteristikker fra meg - gjennom et leserbrev i Jærbladet. Foranledningen synes å være Aftenbladets reportasje noen dager før om hvordan Enevoldsen hadde opplevd nominasjonsmøtet.

I mitt politiske hode er kupp et sterkt begrep å bruke når et nominasjonsmøte på demokratisk vis gir flertall til et lovlig fremsatt benkeforslag. Benkeforslaget ble utarbeidet uken før nominasjonsmøtet av medlemmer som ønsket et alternativ til nominasjonskomiteens innstilling. Vi kjenner ikke til at det er varslingsplikt på benkeforslag, og vi valgte bevisst å legge det hele i hendene på nominasjonsmøtet.

Det ble ikke mobilisert støttespillere til den alternative listen, tvert imot var det flere av medlemmene som deltok på utarbeidelsen av alternativet som ikke møtte på møtet. Vi var forberedt på at listen kunne bli avvist, eller at medlemmer (og ikke-medlem Hestvaag) ville ha innspill og kommentarer til listen eller prosessen. Så skjedde ikke. Det ble skriftlig stemt over nominasjonskomiteens liste mot benkeforslaget, hvor benkeforslag fikk overveldende flertall.

Vi skal imidlertid gi Hestvaag rett i at vi i etterpåklokskapens navn burde Lars Enevoldsen vært informert om at det kom et benkeforslag. Men noe kupp var det ikke.

LES OGSÅ: – Et kupp? Visst var det et kupp!

Time Ap informerte Jærbladet ,og jeg tok selv personlig kontakt med journalist dagen etter og opplyste om at det var vedtatt et benkeforslag i nominasjonsmøtet. To dager senere hadde Jærbladet en omtale av den nye listen. Uten å be om kommentarer hverken fra ordførerkandidaten, undertegnede eller styret i Time Ap hva gjelder benkeforslaget eller prosessen rundt dette.

Det er faktisk helt «stille i fjøset» hva gjaldt nominasjonsmøtet fra både Jærbladet og Hestvaag frem til Enevoldsen i Aftenbladet fortalte at han var på nippet til å trekke seg etter ikke å ha blitt valgt til ordførerkandidat på nominasjonsmøtet i november.

Det var imidlertid ikke stille rundt Hestvaag, som i mellomtiden fikk bred omtale i Jærbladet for sin utmelding fra partiet. Grunnen til utmeldingen var at han ikke var enig med det flertallet på et medlemsmøte vedtok når det gjaldt plassering av bom i kommunen. At han i åtte-ni måneder – både før og etter utmelding fra partiet – har båret på en følelse av uvirkelighet, kupp og uryddig prosess rundt nominasjonsmøtet – fikk allmuen endelig vite nå. Et par uker før valget. Etter at han hadde startet sin personlige kamp for slenger i håp om å kapre et av Aps mandater i kommunestyret. Hans motiver for å stå frem med sin indignasjon først tre uker før valget får han nesten svare for selv, men i mine øyne var dette i beste fall uryddig.

Nå våknet også Jærbladet, og Hestvaag fikk ytterligere publisitet og drahjelp for sine kupp-påstander. Avisen hadde ikke vist noe interesse for nominasjonsmøtet tidligere, men to uker før et valg der Ap ligger godt an på meningsmålingene, blir det en klikkvinner for avisen og Hestvaag, men ingen stemmesanker for Time Ap.

Jeg skal vokte meg vel for å bli konspiratorisk, men jeg kan ikke fri meg fra å spørre om hvem som har kuppet hva i dette valget. Enevoldsen sanket mange sympatistemmer og Hestvaag fikk de slengerne han trengte for å frata Ap et mandat.

Sistnevnte hadde sannsynligvis ikke fått plass i kommunestyret fra sin 19. plass om han ikke hadde meldt seg ut - for deretter å få mye medieoppmerksomhet ved å fremstille nominasjonsmøtet som et kupp. At han ikke skulle vært på listen i utgangspunktet da han som ikke-medlem etter vedtektene ikke var valgbar, og at undertegnede var den som overtalte han om å fortsatt stå på lista når han i harnisk etter at det ikke ble bom ville melde seg ut av partiet, er smått ironisk oppi det hele.

Nå er det tid for ettertanke og evaluering. Ting kunne kanskje vært gjort annerledes, samtidig fastholder jeg at det ikke var et kupp. Det var en demokratisk prosess, men jeg innser at andre i denne valgkampen hadde alt å vinne med et mediefokus på kupp-påstander få uker før valget.

Det kan være at jeg og partiet i større grad burde gjort velgerne oppmerksom på urimelighetene og nyansene i noen av påstandene som ble oss til del i selve valgkampen. Jeg har lært, og jeg håper velgerne med dette innlegget blir litt mildere i sin dom over oss.

Takk for oppmerksomheten.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags