Å tvangsflytte barn er ikke løsning på kommunens underskudd. Tvert imot

ØDELEGGE: Kronikkforfatteren frykter at nedleggelse av ungdomstrinnet ved Undheim skule vil ødelegge for livet i hele bygda.

ØDELEGGE: Kronikkforfatteren frykter at nedleggelse av ungdomstrinnet ved Undheim skule vil ødelegge for livet i hele bygda. Foto:

Av

Samfunnsøkonomisk vil kommunen tjene på at skolen blir på Undheim.

DEL

MeiningarFor noen og 40 år siden ble det gjort et politisk vedtak i Time kommune at ungdomskolen på Undheim skulle flyttes til Bryne. Noen av oss elever syntes det var interessant å komme til Bryne – til mer spennende aktiviteter. Verden var større den gang – stasjon senteret Bryne var «ut i verden».

Slik er det ikke i dag. Ungdommene når ut i verden med et tastetrykk – og verden til dem.

Vi skulle snart få erfare at transporten tok halve dagen - og energien. Det var ikke rare krefter igjen, til å delta på andre aktiviteter – etter endt skoledag.

Vi stod opp grytidlig, for å ta bussen. Tør ikke tenke på hvor tidlig de måtte opp, våre venner som bodde på Mellemstrand og Indre Sikveland – godt ei mil fra Undheim!

Det tidligste vi kom hjem, var 1,5 time – etter skoleslutt. Vi måtte ofte vente - opptil 45 minutt på Time stasjon.

Det jeg husker best var hvor sliten og trøtt jeg var - etter endt skoledag.

Det var tvang, uten nåde, til å bruke 2 timer på skyss og venting. Den minste vente-, og kjøretiden hadde vi elever som kom fra Undheim sentrum. Andre bodde helt på grensa til de nærliggende kommunene Hå, Gjesdal og Bjerkreim.

Geografien har ikke endra seg på femti år, de nye generasjonene bor i samme områder – elevene, som rådmannen nå vil flytte til Lye.

I Undheim skolekrets er hovednæringen jordbruk. Folk blir boende - overtar bruk og næringer.

Det er bærekraftig og viktig at vi legger til rette for jordbruket på Undheim - også i framtida. «Alt henger sammen med alt» - også til skolepolitikken, rekruttering, avstander og miljø.

Skolekretsen har heller ikke blitt mindre – Eikeland kom med i 2003.

Undheim skolekrets er 60% av Time kommunes arealer!

Undheim skolekrets inkluderer Garborg, grenser til Hå kommune, Eikeland og Sikveland grenser til Gjesdal kommune, og Mellemstrand og Osland på grensa til Bjerkreim kommune.

Det ble mange omveier for å plukke opp elever rundt i kretsen – i mils omkrets. Mange ungdommer brukte 3-4 timer av dagen sin til å komme seg til-, og fra skolen på Bryne - inkludert ventetid. Å delta på aktiviteter og dugnad etter skoletid var nesten utenkelig.

Vekst, kulturelle aktiviteter og dugnadsånd

Den Grøna bygdå får ungdommene tilbake - på slutten av 1970.

På slutten av 1970-tallet ble det besluttet å bygge gymsal til Undheim skole. Så kom planene for å bygge nytt skolebygg – ungdomskolen skulle tilbake til Undheim bygda!

I 1983- 84 var det igjen ungdomsskole på Undheim.

Fra slutten av 1970-tallet, og fram til dags dato, har det vært en imponerende vekst i frivillighet, kultur- og idrettsglede på Undheim – alle generasjoner deltar! «Alt henger sammen med alt» – inkludert tilstedeværelse og dugnadsgleden fra ungdommene!

Det begynte med Samfunnshuset, i begynnelsen av 1970-tallet. Nedlagt meieri hvor leverandørene kjøpte andeler og overtok. På dugnad, bygde de et flott samfunnshus - med scene, mulighet for teater, teaterkafe, søndagskafeteria og rom for større arrangement. Ungdommens fritidshus.

I andre etasje finner du bygdemuseet. Samfunnshuset og museet drives av frivillighet!

Vi har mange store talent i bygda, en fantastisk flott ungdomsgjeng som gjør en kjempeinnsats, i idrett og teater - på høyt nivå!

Min påstand er at det å ha trygghet i miljøet, kjenne hverandre, ha tilgang og tilrettelegging, gir muligheter.

Bygdefolket har også bygd idrettshall på dugnad – ikke en krone i gjeld!

Idretten er drifta av frivillighet

Undheim har barnehage, en god nærbutikk, idrettshall - nå også fotballhall. Vi har kirke, samfunnshus, bygdemuseum og mange andre kulturelle tilbud.

Undheim har skole og ungdommen – rekruttering. Liv laga!

Alt dette skaper en levende bygd! «Alt henger sammen med alt».

Nedleggelse

I tillegg til ungdomstrinnet på skolen, foreslår Rådmannen å legge ned, vår stolthet, Bygdemuseet. Bygdas historie og vanvittig mange dugnadstimer er lagt ned der!

I et bygdesamfunn som Undheim bidrar frivillighet til stor samfunnsøkonomisk gevinst, også for Time kommune - i sin helhet!

Vi har lokale, og innflyttere som nå kjemper for vår skole og vårt nærmiljø!

Ungdommene våre har energi og overskudd til å drive med kultur-, idrett og frivillighetsarbeid nettopp fordi de slipper å oppholde seg i en buss flere timer i løpet av dagen.

De kan sykle hjem fra skolen, være i bevegelse, en helsebringende – gir samfunnsøkonomisk gevinst. De får frisk luft, i tillegg til at de har energi igjen til å delta i Undheim-samfunnet, etter skoletid - hvor de faktisk bor.

Hva med forfall av skolebygg og tomme hus - kostnad?

Undheimlandsbyen

Det er de samme politikerne som tidligere har vedtatt alt som har blitt bygd, og bygges av boliger i Undheim, som nå skal bestemme skjebnen til ungdomsskolen på Undheim.

Nærbutikken har blitt bygd etter vedtak i kommunestyret – av samme politikere.

Ikke mange vil bo i ei bygd som ikke har skoletilbud til barna!

For å beholde nærbutikken, folk i husa, dugnadsrekruttering og ei levende bygd, må vi beholde ungdommene og skolen!

«Alt henger sammen med alt».

Folk vil bo på Undheim fordi vi kan tilby barnehage, og skole, på barne- og ungdomstrinnet. Folk vil bo på Undheim fordi vi har kulturelle tilbud som kirke, idrett, lokale historiefortellere og teaterliv.

Folk kan bo i Undheim, selv om de ikke har jobb i bygda. Flere har etablert sin næringsvirksomhet her, vi har arbeidsplasser – også utenom jordbruket.

Undheim er ei bygd, 30 min. fra flyplass, veiene herfra fører alle steder hen: til sørlandske, til nordfylket, til Ryfylke, til FlatJæren og Dalande.

En kuriositet; Undheim var et levende handelssenter, før 1870, lenge før Brynebyen var påtenkt!

Undheim hadde virkelig et aktivt miljø. Her var liv og røre – et naturlig knutepunkt.

Visste du at I.T. Bjørnsen og Tjemsland, som har drevet i generasjoner på Bryne, startet sin forretningsvirksomhet - først på Undheim?

Det var først da jernbanen ble bygd via Bryne – i det flate lett tilgjengelige landskapet, at Bryne kom i vekst. Jæderbanen, ble bygd i 1874 -1878. Bryne – fikk etter hvert, sete som kommuneadministrasjonen.

Rådmannens økonomiplan for 2020-2023 – behandles i kommunestyret 17. desember.

Time er Bryne, og bygdene rundt. Å ta fra bygda, for å gi til byen, er et forslag til budsjett, innbyggerne, forståelig nok, ønsker konkretisert. Hva er vel 1 mill. «spart», sammenliknet med den samfunnsøkonomiske gevinsten bygda yter i form av bl.a. dugnad og frivillighet?

Først, argumentasjonen til Rådmannen for å flytte ungdommen til Lye skole:

1. Det skal «spares» 1.mill. Min påstand: Det «spares» ikke – det tas fra.

Samfunnsøkonomisk vil kommunen tjene på at skolen blir på Undheim. Motargumentet er tidligere i kronikken begrunnet. «Er det rett at Undheim må ta regninga for overforbruket på Bryne?», spør Bjarne Undheim i et intervju i Aftenbladet 26.11. – støtter spørsmålstillingen.

2. «Eit betre skuletilbud», mener rådmannen. Måles dette? Ungdommene våre er dyktige, de gjør det jevnt bra på skolen. En enkel måling: 10. klassingene våre har nådd, bl.a. finalen i Klassequizen, NRK – det er nivået.

3. Rådmannen ønsker at våre elever skal bli del av «et større ungdomsmiljø». «Det vil gagne elevane», mener han - uten å begrunne.

Registrerer at det skal bygges mye i Brynebyen, bl. a. ny svømmehall og skole i Vardheia. Alt er bra – men, ikke på eksistensiell bekostning av bygdene! I Time kommune sin økonomiplan leser jeg at det nok ikke blir «kjekt» med disse endringene.

Jeg har et forslag: Vardheia skole bør ikke bygges. Elevene kan ta bussen til Undheim skole – det vil gagne elevene å komme i et mindre skolemiljø. Men, det blir nok ikke «kjekt». Noen som ser min syltynne argumentasjon – for flytting av Vardheia skole? Jeg har lest rådmannens økonomiplan flere ganger – finner ikke ett argument for å flytte barna til Lye.

Vi på Undheim er ikke en gjeng med isolerte mennesker, et slags Amish people, som trenger å komme til Lye, for å bli sosialisert og oppdatert.

Vi når verden, og verden når oss!

Vi er et knutepunkt på HøgJæren – et mål for mange! Skolemiljøet i bygda fungerer godt. Vi har mange dyktige lærere – mange elever er godt fornøyd!

Flertallet av ungdommene ønsker ikke selv å flytte – jeg har snakket med mange. Tenåringer er, som vi alle har erfart, under «ombygging», fysisk og følelsesmessig. Venner, familie, omgivelser og trygghet er viktig! Det betyr mye for dem å ha det stabilt - der de bor.

Å tvangsflytte barn er ikke løsning på kommunens underskudd. Tvert imot – det kan koste kommunen dyrt!

Verdiskaping og bærekraft

Verdi er noe, som først og fremst, har en eksistensiell verdi. Dernest tenker jeg på det mellommenneskelige, egenart og kultur. Og, verdiskapning i form av inntekter. Når jeg tenker på bærekraft tenker jeg på en beslutning, en verdi, som vi med god samvittighet kan videreføre til neste generasjon.

Kjære folkevalgte – ja, dere er valgt av oss! Dere er våre tjenere – gå folkets ærend! Ta beslutninger som dere stolt kan gå god for overfor neste generasjon!

Et godt fungerende Undheim, ei levande bygd - godt nok!


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags