Mange av oss skal jobbe mye mer enn vi pleier, og med andre oppgaver enn til vanlig

Av

– Slik møter vi krisa sammen, skriver Fagforbundet Klepp.