Det er fornærmande at nedlegging av ungdomsskulen er ei sak for tredje gong på åtte år

Av

Dersom ungdomskuleklassane forsvinn frå Undheim, vil miljøet på skulen verta endå mindre.