Rådmannen vil leggja ned 1-10-skulen på Undheim. Eg har lese forskingsartiklane han viser til, dei gjev ikkje støtte for flyttinga

Av

Min gjennomgang viser at konklusjonane i skulebruksplanen er kategoriske medan forskingsartiklane som planen byggjer konklusjonane sine på, er forsiktige. Slikt høyrer ikkje heime i godt fagleg arbeid.