Ungdommane på Undheim må ta val som kan splitta dei

Av

"Når ungdommar i resten av kommune gler seg over å kunne velgja valfag, vil ungdommar på Undheim, uroa seg for langt vanskelegare val", skriv Jofrid Risa i dette lesarbrevet.