Avvikling av pelsdyrnæringen utløser full erstatning

Av