Sjåførene skal ha melk og miljø i tankene

Av

Tines sjåfører på Jæren får teknisk hjelp til å kjøre slik at de bruker mindre drivstoff og dermed skåner miljøet.