Kommunen bygde på privat eigedom. Nå kan gangstien endeleg bli kommunal.

Av

Ny runde om uteområde ved Møllehagen.