Gå til sidens hovedinnhold

Mutert korona-variant påvist i Klepp

Det melder kommunen sjølv i ei pressemelding torsdag.

Ein person i Klepp er smitta med ein av dei muterte korona-variantane. Det er ein analyse gjort ved Stavanger Universitetssjukehus som viser dette.

Endeleg svar på analysen er venta på fredag denne veka. Det er i dag ikkje klart kva for variant det er snakk om - engelsk, sør-afrikansk eller brasiliansk.

Den smitta personen er i isolasjon, og nærkontaktar er sett i karantene. Ein rekke personar er dessutan sett i føre-var-karantene som følgje av dette smittetilfellet.

Det er førebels ikkje påvist smitte hos nokon av dei som er sett i karantene, og personar i same husstand som den smitta har fått negative testsvar. Dette seier kommuneoverlege Roman Benz visar gode signal om situasjonen så langt.

– Det er på det reine at nye variantar av korona-viruset er til stades i Noreg, og nå også i vår region. Førebels tyder det ikkje på at dei er farlegare enn «vanleg» korona, men dei kan vera meir smittsame. Derfor er det viktig å halda på dei gode smittevernvanane me nå har fått. Når det blir oppdaga smitte med muterte variantar vil kommunane setta i verk målretta føre-var tiltak for å avgrensa smitten mest mogleg – slik som nå, fortsettar Benz

Fakta om ulike variantar av korona-virus (frå FHI):

Som med andre virus, så skjer det små endringer i arvematerialet (RNA) til SARS-CoV-2 når det formerer seg. Dette kalles mutasjoner. De aller fleste av disse endringene har ingen effekt på egenskapene til viruset, men en sjelden gang vil det dukke opp enkelte, eller kombinasjoner av endringer, som kan endre disse. Den nye virustypen kalles da en variant. Noen varianter kan potensielt ha negative følger for hvordan den videre utviklingen av pandemien blir.

Så langt er det identifisert noen varianter av SARS-CoV-2 som det følges ekstra med på:

Engelsk variant

B.1.1.7 ble først oppdaget i England og er den varianten vi per nå vet mest om. Den har en rekke mutasjoner i sentrale områder av virusets RNA som gjør at endrede egenskaper er mulig.

Denne varianten er noe mer smittsom. Dette støttes fra flere ulike observasjoner, men den eksakte mekanismen bak den økte smittsomheten er fortsatt uklar.

Det er ikke holdepunkter for at denne varianten lettere kan smitte personer som er vaksinert eller har gjennomgått infeksjon.

Sør-afrikansk variant

B1.351 ble først oppdaget i Sør-Afrika. Denne har også en rekke mutasjoner som potensielt kan være problematiske. Noen mutasjoner deler den med B.1.1.7, mens andre er spesielt for denne varianten.

Det kan være en mulighet for at denne varianten også er noe mer smittsom, men foreløpig mangler sikker kunnskap om dette.

Det er så langt ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

Det er mulig at denne varianten i noen grad kan smitte personer som tidligere har gjennomgått infeksjonen eller har blitt vaksinert, men kunnskapsgrunnlaget er svakt.

Brasiliansk variant

B.1.1.248/P.1, fra Brasil har lignende mutasjoner som den sørafrikanske B1.351. Det er mindre kunnskap om egenskapene til denne varianten, men foreløpige data kan tyde på at den ligner B1.351.