Slutt for My Kitchen på Bryne

Av

Eigarane tenkte på torget då dei bestemte seg for å selja til Torvet Restaurant.