Nå blir den siste veggen på Svendsenhuset fiksa – tre år etter at kommunen rehabiliterte resten av huset

Time kommune har omsider funne pengar til å montera innkjøpt materiale.