Nå blir det endringer i posten på Jæren

Digitaliseringen fører til at dagens ordning med utlevering av brevpost ikke lengre er lønnsomt.