Landbruksminister, Olaug Bollestad kalte inn til hastemøte i etterkant av NRK brennpunkt-dokumentaren som for første gang ble vist forrige uke. Møtet ble holdt i dag klokka 10 i Landbruks- og matdepartementet med aktørene i svinenæringen til stede, på møtet kom man til enighet om flere tiltak.

Det ble blant annet enighet om kompetansekrav for alle svinebønder og kameraovervåkning i slakteriene.

– Det betyr at alle må delta i dette programmet. Da vet vi at alle får den samme kunnskapen. I tillegg skal vi forskriftsfeste obligatoriske kompetansemål, sier Olaug Bollestad til NRK

Bollestad selv sier til NRK at det handler om tillit og at kameraovervåkning ikke er for å ta enkeltpersoner:

– Vi er helt avhengige av tillit. Tillit rives fort ned, og vi må bruke tid på å bygge den opp Jeg tror jo at det å få til en kameraovervåkning, ikke er for å ta enkeltpersoner, men for å sikre at Mattilsynet har en mulighet til å internt kunne hente sekvenser for å forbedre linjene i slakteribransjen.

Innstramminga innebærer obligatorisk kompetansekrav til bonden og bedre varslingsrutiner fra slakteriene til Mattilsynet. I tillegg skal slakteriene kunne avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Da skal det heller ikke være mulig for disse bøndene å levere til andre slakterier.

Ved å systematisere dataene som samles inn gjennom dyrevelfredsprogrammet skaffer næringa seg også bedre oversikt over dyrevelferden i næringa og har bedre muligheter til å fange opp bønder som ikke følger regelverket, dette skriver Norges bondelag i en pressemelding.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er klar på at det må være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket:

- Vi har samlet oss om noen nøkkelområder som næringa nå vil jobbe med. Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket, vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden i næringa og på det enkelte gårdsbruk, det skal ikke være tvil om hvordan avliving av dyr på gården skal skje og vi skal jobbe med holdningene. Dårlige holdninger gir dårlig atferd, og de holdningene som ble vist i filmen må vi til livs. Vi tror at holdninger påvirkes best fra bonde til bonde. Vi skal besøke hverandre, diskutere god praksis for dyrevelferd og dele erfaringer. Målet er at alle svinebønder skal få et slikt besøk og dette blir utviklet nå