Nå er det skumle tider for Kulturbanken: – Eg har ei dårleg kjensle for heile prosjektet, seier politikar

Fleire stiller nå spørsmålet om det er rett å støtta eit usikkert prosjekt.