Gå til sidens hovedinnhold

Nå gjelder kun de nasjonale smitteverntiltakene på Jæren

Fra og med tirsdag 20. april åpnes det opp på Jæren. Færre smittetilfeller med ukjent smittekilde er en av årsakene til at det kan skje nå.

– Det har vært en god utvikling den siste uka. Vi har færre smittetilfeller, og svært få tilfeller der det er ukjent smittekilde. Dette gjør at vi har bedre kontroll og oversikt over situasjonen enn vi hadde for ei uke siden. Det er fortsatt viktig at vi alle tar smitteverntiltakene på alvor, og på den måten bidrar til at den gode utviklingen fortsetter, sier fungerende kommuneoverlege i Hå, Anders Madsen, på vegne av Time, Klepp, Hå og Gjesdal.

Mandag klokken 12.00 hadde jærkommunene møte om veien videre når det gjelder smitteverntiltak. For øyeblikket er det over 20 personer som er smittet i jærkommunene. Det er smitteutviklingen de siste dagene som har vært avgjørende for det jærkommunene nå har kommet frem til på mandagens møte. Det de har kommet fram til er altså kort oppsummert:

  • Hold en meter avstand
  • Begrens tallet på sosiale kontakter
  • Maks fem gjester i hjemmet, hytta eller hagen din (dette gjelder også for barneselskap)
  • Skjenking er tillatt sammen med matservering fram til klokken 22.00.
  • Alle arrangement som samler folk på tvers av kommuner bør utsettes eller avlyses.

Forrige uke var det flere som reagerte på at all fritidsaktivitet i Hå ble anbefalt å settes på pause som følge av smitte i ungdomsmiljøet på tvers av hele kommunen. Nå som jærkommunene følger de nasjonale retningslinjene, forsvinner også denne anbefalingen.

Dette er de nasjonale tiltakene som også Jæren skal følge fra og med tirsdag 20. april.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer og barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp kl. 22.00.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idretts- og friditsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.