– Vi vil gi avisene en ny mulighet til å markere det tette båndet som er mellom dem og lokalsamfunnene de dekker. Nå skal Amedias aviser få dele ut 25 millioner kroner i bidrag til gode og åpne aktivitets- og fritidstilbud for sine lokalmiljøer og de som bor der, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Håper på mange søkere

Midlene stilles til rådighet etter en avtale mellom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB og reflekterer det gode resultatet selskapet oppnådde i 2018.

– Fortsetter vi å skape gode resultater fremover, vil tildelingen av midler fra våre aviser komme til å skje hvert år, sier Stokstad.

Sparebankstiftelsen DNB vil ikke ha noen rolle i selve tildelingen. Beslutningen om hvem som skal få tilskudd og støtte, blir besluttet av den enkelte avis. En lokal jury gjennomgår søknadene og bestemmer hvem som får støtte. I Jærbladets jury sitter Hannah Owe Hope, som representerer elevrådet på Bryne vgs., idrettsrådsleder i Klepp, Fridtjov Helland og musiker Helge Ask fra Hå, i tillegg til redaktør Kirsten M. Myklebust.

Hun håper at mange lag og foreninger vil søke.

– Vi er glade for å kunne bidra på denne måten. Når det gjelder hvem som kan søke og ikke søke, er det lettere å svare på hvem som ikke kan søke enn hvem som kan søke. Lag og foreninger kan søke om tilskudd/støtte, men ikke privatpersoner, forklarer Myklebust.

Redaksjonssjef Øyvind Ulland Sandsmark legger til at det kan ikke søkes om støtte til tiltak som har direkte politiske eller religiøse formål.

– Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene, sier Sandsmark.

Fakta om utdelingen

  • Jærbladet leter nå etter lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i regionen.
  • Til sammen skal vi dele ut 500.000 kroner.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år.
  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.
  • Søknader sendes via soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.
  • Søknadsfristen er 25. mars.
  • Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no.