Nå kan flere gå til tannlegen

Ny smittevernsveileder er på plass for tannlegene. Det betyr at det etter hvert også vil være mulig for dem som ikke er akuttilfeller å gå til time, men vanlige kontroller og innkallelser må ventes med.