Nå kjem planen som skal gje fjellfolket grunn til å pussa vindauga

Gran og lerk står i vegen for Jærhavet på Lye. Ein plan for opprydding er nå ute på høyring.