Den tapte timen stiller vi tilbake: Når vi går fra sommertid til normaltid stiller vi klokka en time tilbake.

Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvar for Justervesenet. Han unner folk én time ekstra søvn.

– Det er gledelig å kunne varsle at det endelig er tid for vanlige folk. Økonomien er på vei opp igjen, koronarestriksjonene er fjernet, så nå kan vi stille vanlige folks ur og sove én time lenger med god samvittighet.

Overgangeh fra sommertid til normaltid er noe folk flest legger merke til i dagliglivet. Justervesenet forteller i en pressemelding at de er opptatt av hvordan tjenester folk flest tar for gitt i dagliglivet er avhengig av svært nøyaktig tid.

– Dette gjelder for eksempel mobilkommunikasjon, styring av kraftnett og banktransaksjoner. Justervesenet har som en viktig oppgave å bidra til å sikre slike tjenester, uttaler tidssjef i Justervesenet, Harald Hauglin.

Visste du at…

… Justervesenets fire atom-ur er med og bestemmer verdens tid (UTC) ? Sammen med ca. 500 andre atom-ur rundt i verden regnes det et gjennomsnitt som blir gjeldende UTC. Verdens tid er dermed ikke bestemt av én supernøyaktig klokke. Se grafisk framstilling av UTC

… atom-urene er mer nøyaktige enn jordrotasjonen? Derfor må man av og til justere med skuddsekunder. Sist vi la til et skuddsekund var i overgangen mellom 2016 og 2017.