Naboar hevdar at dei må bruka høyrselsvern på grunn av barnehagestøy – her er svaret frå kommunen

Kommuneoverlegen i Klepp finn ikkje grunnlag for å påleggja Borsheim barnehage å retta på støytilhøva.